Ministerstvo spravedlnosti
České republiky
 
 

Novinky na serveru ePodatelna

Plánovaný výpadek (01.11.2017)
Ve středu 1.11.2017 od 17:00 do 18:00 hod bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.

Plánovaný výpadek (25.10.2017)
V pátek 27.10.2017 od 17:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny. Předpokládané ukončení odstávky je 28.10.2017 v 9:00 hod.

Plánovaný výpadek (20.10.2017)
Ve středu 25.10.2017 od 17:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.

Upozornění (13.10.2017)
Odstávka ePodatelny plánovaná na 13.10.2017 bude z technických důvodů přesunuta na jiný termín. Termín odstávky bude ještě upřesněn.

Plánovaný výpadek (10.10.2017)
V pátek 13.10.2017 od 17:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny. Předpokládané ukončení odstávky je 14.10.2017 v 8:00 hod.

Nové verze formulářů (26.09.2017)

Dne 25.10.2017 budou vystaveny nové verze formulářů:
- Přihláška pohledávky 3-h
- Návrh na vydání EPR 29-b
- Žádost exekutora k pověření provedení exekuce 16-d
- Předložení pravomocně skončené věci 3-e
- Předkládací zpráva k rozhodnutí o OP 3-d
- Předložení návrhu rozhodnutí soudu 3-d
Formuláře budou změněny s ohledem na zabezpečení veřejné podatelny.
Stávající verze formulářů bude možné odesílat do 25.10.2017 do 15:00. Nové verze formulářů bude možné odesílat od 25.10.2017 od 22:00.Změna webových služeb (26.09.2017)

Bylo provedeno nastavení zabezpečeného protokolu https pro komunikaci s veřejnou podatelnou.
Po odstávce veřejné podatelny 25.10.2017 bude nutné používat zabezpečený protokol. V rámci provedené distribuce bude nastaveno automatické přesměrování z http na https. Zabezpečenou komunikaci je možné využívat již nyní.Plánovaný výpadek (29.06.2017)
V pátek 30.6.2017 od 18:00 do 22:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby (distribuce nových el. PDF formulářů dle novely IZ k 1.1.2017) přerušena funkčnost ePodatelny.

Plánovaný výpadek (26.06.2017)
Ve středu 28.6.2017 od 17:00 do 22:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.

XSD pro EPR verze 29 (19.06.2017)
Nové XSD pro EPR verze 29, jejíž vystavení je naplánovano ke dni 28.6.2017, je ke stažení zde - EPR_29.XSD.

XSD je pouze definice datové struktury formuláře, nejedná se o formulář.

Nová verze EPR (19.06.2017)
Dne 28.6.2017 bude vystavena nová verze formuláře EPR 29-a.
Příjem verze 28 bude ukončen 28.6.2017 v 15:00. Po ukončení tohoto příjmu nebude možné verzi 28 v aplikaci zpracovat a při jeho odeslání bude podateli zaslána informace o špatné verzi formuláře.
Novou verzi EPR 29-a bude možné odesílat od 28.6.2017 od 22:00.

V nové verzi bude upraveno:
V bloku A) Soud, kterému je návrh určen
- na poli Odůvodnění věcné příslušnosti je změněn seznam hodnot.
- je odstraněno pole Upřesnění pro odůvodnění věcné příslušnosti. Díky tomu se změnila i struktura dat.

XSD pro verzi 29-a bude vystaveno v Novinkách ePodatelny v pondělí 19.6.2017.

Plánovaný výpadek (05.05.2017)
Dnes 5.5.2017 od 18:00 do 20:00 bude provedena technologická odstávka ePodatelny. Během odstávky nebude aplikace funkční.

Důležité upozornění - výměna certifikátu ePodatelny (10.04.2017)
Z důvodu vypršení platnosti certifikátu, kterým jsou podepisovány formuláře vygenerované webovou službou A2, dojde dne 12.4.2017 od 18:00 do 20:00 hodin k jeho výměně. Podání, která jsou takto vygenerovaná, se kontrolují při příjmu i na platnost a správnost tohoto certifikátu. V případě, že se po této výměně pošle dříve vygenerovaný formulář, označí se za nevalidní.
V rámci bezproblémové výměny certifikátu a času na zpracování již došlých podání, prosíme o ukončení posílání a generování formulářů dne 12.4.2017 do 17:30 hodin. Doporučujeme znovu generovat a odesílat až po 20:00.

Plánovaný výpadek (14.03.2017)
Ve středu 22.3.2017 od 17:00 bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny. Funkčnost bude obnovena nejpozději do 23.3.2017 do 06:00.

Plánovaný výpadek (10.03.2017)
Ve středu 15.3.2017 od 17:00 do 22:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.

Plánovaný výpadek (09.02.2017)
Dnes 9.2.2017 od 17:00 do 18:00 bude provedena technologická odstávka ePodatelny. Během odstávky nebude aplikace funkční.

Nová verze formuláře EPR (16.06.2016)
Dne 15.6.2016 ve 20:00 byla vystavena nová verze formuláře Návrh na vydání EPR verze 28-d.
Ve formuláři a v XSD bylo zvětšeno pole Účet z 50 znaků na 60.
Ostatní verze formuláře 28-x je možno nadále odesílat.

Nová verze formuláře pro soudní komisaře (17.03.2016)
Dne 16.3.2016 ve 20:00 byla vystavena nová verze formuláře Předložení pravomocně skončené věci verze 3-d.
Na formulář byla přidána kontrola povinnosti pole Právní moc u výroku. Pokud je vyplněno pole Text výroku, musí být zároveň vyplněno pole Právní moc u výroku.
Ostatní verze formuláře 3-x je možno nadále odesílat.

Nová verze formuláře EPR (17.12.2015)
Dne 16.12.2015 ve 20:00 byla vystavena nová verze formuláře Návrh na vydání EPR verze 28-c.
Ve formuláři je upraveno pole pro periodu splátek v bloku Úrok/poplatek z prodlení pro import dat do formuláře odesílaný prostřednictvím webových služeb.
Pokud je vyplněno v XML datech způsobem jinak, do PDF formuláře lze data naimportovat a pole je na formuláři zobrazeno.
Ostatní verze formuláře 28-x je možno nadále odesílat.

Informování o změnách (26.08.2015)
V souvislosti s ukončením podpory Java appletů u internetového prohlížeče Google Chrome, nemusí některé funkcionality těchto stránek korektně fungovat. Proto doporučujeme použití jiného internetového prohlížeče. Současně se omlouváme za případné komplikace.

Nová verze formulářů pro soudní komisaře (27.06.2014)
Dne 27.6.2014 ve 14:00 byla vystavena nová verze formulářů pro soudní komisaře 3-c.

Na formulářích Předložení pravomocně skončené věci (PDF) a Předkládací zpráva k rozhodnutí o opravném prostředku (PDF) byla provedena úprava pole pro číslo listu (druhé pole za polem "č.j."). Uživatel může do pole zapsat pouze číslice 0-9 (max. 5 číslic). Do pole nelze zapsat jiné znaky (čárku, pomlčku, písmeno...).
Na všech formulářích (včetně Předložení návrhu rozhodnutí soudu (PDF)) byla provedena úprava polí pro vkládání příloh tak, že nelze přiložit přílohu s názvem delším než 50 znaků (včetně přípony). Pokud je taková příloha vložena, uživatel je upozorněn hláškou a je nutno přílohu z formuláře odebrat, upravit její název a pak znovu přiložit s upraveným názvem. Jinak nelze dokument podepsat.

Ostatní verze formuláře 3-x je možné nadále odesílat, ale při chybném zápisu do pole číslo listu nebo přiložení chybné přílohy může dojít k chybě při zpracování podání v koncové aplikaci.
Proto doporučujeme používat verzi 3-c.

Nová verze formuláře EŽOPEX (19.06.2014)
Dne 18.6.2014 byla vystavena nová verze formuláře EŽOPEX 16-c. Ostatní verze formuláře 16-x je možné nadále odesílat.

Byla odstraněna povinnost vyplnění pole Datum narození u fyzických osob vystupujících v rolích Oprávněný a Povinný.

Chybné generování PDF webovou službou (18.08.2011)
Produkt třetí strany, který zajišťuje import příloh do generovaného formuláře webovou službou A, neumí zpracovávat přílohy, které mají název končící na "_<cislo>".
Prosím vyvarujte se takto tvořených názvů. Požadavky na vygenerování PDF s takto vytvořenými přílohami skončí v chybě.
Názvem přílohy se rozumí název souboru bez přípony.

Informování o změnách (10.05.2011)
V případě, že chcete být informováni o novinkách v ePodatelně e-mailem, zašlete kontaktní e-mailovou adresu na epodotazy@msp.justice.cz.

Zpět do aplikace