Ministerstvo spravedlnosti
České republiky
 
 

Novinky na serveru ePodatelna

Nová verze formuláře Návrh na povolení oddlužení 1.4.1 (30.06.2020)
Dne 22.6.2020 byla zveřejněna nová verze formuláře Návrh na povolení oddlužení (v1.4.1), která obsahuje drobné změny formuláře.
Formulář Návrh na povolení oddlužení (v1.4.1) je možno stáhnout zde.
XSD formuláře Návrh na povolení oddlužení (v1.4.1) je možno stáhnout zde.


Nová verze EPR 33-a (17.06.2020)
Dne 17.6.2020 byla zveřejněna nová verze formuláře EPR 33-a.
V nové verzi jsou zapracovány tyto úpravy:
- vstupní formulář nově obsahuje historické repo sazby stanovené ČNB, včetně té platné od 11.05.2020.
- v části A) Soud, kterému je návrh určen - upraveny seznamy hodnot v polích Odůvodnění místní příslušnosti a Odůvodnění věcné příslušnosti dle platné legislativy.
- v části B) Účastníci a jejich zástupci - ŽALOBCE - ze seznamu hodnot na poli Způsob, kterým má soud doručovat: odstraněna poslední položka Prostřednictvím zástupce.
- v části B) Účastníci a jejich zástupci - ŽALOBCE/ZÁSTUPCE - pod pole Způsob, kterým má soud doručovat: doplněn statický informativní text.
- v části B) Účastníci a jejich zástupci - upraven výčet zástupců v poli Zástupce dle druhu osoby žalobce/žalovaného.
- v části D) Náhrada nákladů řízení - upraven popisek pole Paušální odměny na text Paušální náhrady.
- v části E) Soudní poplatek - upravena informativní věta, vztahující se k zaplacení SOP.
- formulář nově kontroluje max. velikost vkládaných příloh na v součtu max. 17 MB.
- byl upraven statický text umístěný pod polem pro vyznačení elektronického podpisu.
- v celém formuláři byla nahrazena zkratka IČ aktuálně platnou zkratkou IČO.
Starší verzi formuláře 32-b nebude možné nadále odesílat.
Novou verzi formuláře 33-a bude možné odesílat od 17.6.2020 22:00.


Plánovaná odstávka aplikace ePodatelna (16.06.2020)
Ve středu 17.6.2020 bude od 17:00 do 21:00 provedena technologická odstávka aplikace ePodatelna. Během odstávky nebude aplikace funkční.


Výměna certifikátu (10.06.2020)
Z důvodu blížící se exspirace certifikátu epodatelna.justice.cz, který slouží k zajištění HTTPS, dojde ve čtvrtek 11. 6. 2020 ve večerních hodinách k jeho výměně. Tento certifikát je vydaný odlišnou certifikační autoritou. Nový certifikát a certifikáty autorit je možné stáhnout zde.


Nová verze EPR 33-a (10.06.2020)
Dne 17.6.2020 večer bude vystavena nová verze formuláře EPR 33-a. Příjem verze 32 bude ukončen 17.6.2020 v 15:00. Po ukončení tohoto příjmu nebude možné EPR verze 32 v aplikaci ePodatelna zpracovat a při jeho odeslání bude podateli zaslána informace o špatné verzi formuláře. Novou verzi EPR 33-a bude možno odesílat od 17.6.2020 22:00.
Nové XSD je možno stáhnout již nyní zde: EPR_33.XSD (XSD je pouze definice datové struktury formuláře, nejedná se o formulář, je určeno zejména pro uživatele, kteří chtějí pomocí webových služeb ePodatelny zasílat automatizovaně velké množství podání).


Nový formulář Návrh na mimořádné moratorium (24.04.2020)
Dne 24.4.2020 byl zveřejněn nový formulář Návrh na mimořádné moratorium (verze 1.0.0). Mimořádné moratorium je navrhováno v důsledku mimořádných opatření při epidemii ve smyslu § 1 zákona č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmínění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.
Formulář Návrh na mimořádné moratorium (verze 1.0.0) je možno stáhnout zde.
XSD formuláře Návrh na mimořádné moratorium (verze 1.0.0) je možno stáhnout zde.


Technologická odstávka aplikace InfoDokument (23.04.2020)
Dne 24.04.2020 od 19:00 do 22:00 bude provedena technologická odstávka aplikace InfoDokument. Během odstávky nebude aplikace funkční.


Nová verze EPR 32-b (12.03.2020)
Dne 18.3.2020 večer bude vystavena nová verze formuláře EPR 32-b. V nové verzi jsou zapracovány tyto úpravy:
- vstupní formulář nově obsahuje historické repo sazby stanovené ČNB, včetně sazby platné od 07.02.2020.
Starší verzi formuláře 32-a je možné i nadále odesílat. Novou verzi formuláře 32-b bude možné odesílat 18.3.2020 od 21:00.


Plánovaná odstávka aplikací ePodatelna a InfoDokument (12.03.2020)
Ve středu 18.3.2020 bude od 17:00 do 20:00 provedena technologická odstávka aplikací ePodatelna a InfoDokument. Během odstávky nebudou aplikace funkční.


Nová verze formuláře Návrh na povolení oddlužení 1.4.0 (19.02.2020)
Dne 19.2.2020 byla zveřejněna nová verze formuláře Návrh na povolení oddlužení (v1.4.0), která obsahuje drobné změny v obsahu a datové struktuře (XSD) formuláře.
V nové verzi jsou zapracovány tyto funkční požadavky a úpravy:
- zvýraznění pole Spisová značka a Jméno
- odstranění kontroly povinného vyplnění pole "Jiné kontaktní údaje dlužníka"
- vytvoření nové sekce XI. Zahraniční věřitelé z EU
- přepracování modulu Přílohy - vytvoření sekce pro elektronické a další přílohy podání
- drobné opravy a vylepšení
Nový formulář Návrh na povolení oddlužení (v1.4.0) je možno stáhnout zde.
Nové XSD formuláře Návrh na povolení oddlužení (v1.4.0) je možno stáhnout zde.


Plánovaná odstávka aplikací ePodatelna a InfoDokument (14.02.2020)
V sobotu 15.2.2020 od 21:00 do neděle 16.2.2020 do 12:00 bude provedena technologická odstávka aplikací ePodatelna a InfoDokument. Během odstávky nebudou aplikace funkční.


Technologická odstávka ePodatelny (30.01.2020)
V pátek 31.1.2020 bude od 16:00 do 20:00 hod. provedena technologická odstávka aplikace ePodatelna. Během odstávky nebude aplikace funkční.


Nová verze formuláře Návrh na povolení oddlužení (13.12.2019)
Dne 13.12.2019 byla zveřejněna nová verze formuláře Návrh na povolení oddlužení (v1.3), která odstraňuje chybu při importu příloh formuláře.
Obsah a datová struktura (XSD) formuláře se nemění. Formulář je možno stáhnout zde.


Nový formulář Návrh na povolení oddlužení (05.12.2019)
Dne 5.12.2019 byla zveřejněna nová verze formuláře Návrh na povolení oddlužení (v1.2), která obsahuje změny v obsahu a datové struktuře (XSD) formuláře. Formulář je možno stáhnout zde.


Plánovaná odstávka (03.12.2019)
Ve středu 4.12.2019 od 17:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost aplikace ePodatelna.


Nový formulář Návrh na povolení oddlužení (29.11.2019)
Dne 5.12.2019 bude zveřejněna nová verze formuláře Návrh na povolení oddlužení (v1.2), která bude obsahovat změny v obsahu a datové struktuře (XSD) formuláře. Aktualizace probíhá v souvislosti s realizací projektu Aktualizace interaktivních PDF formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení.
V rámci projektu budou postupně aktualizovány všechny formuláře elektronického podání pro insolvenční řízení. O jejich uveřejnění bude Ministerstvo spravedlnosti vždy informovat v dostatečném předstihu.
XSD formuláře Návrh na povolení oddlužení je možno stáhnout zde.


Plánovaná odstávka (17.10.2019)
V pátek 18.10.2019 od 20:00 do 23:59 hod. bude provedena technologická odstávka aplikací ePodatelna a InfoDokument. Během odstávky nebudou aplikace funkční. Během následujícího víkendu od 19.10.2019 do 21.10.2019 6:00 může docházet k výpadkům těchto aplikací z důvodu prováděného monitoringu.


Plánovaná odstávka (06.10.2019)
Ve středu 9.10.2019 od 17:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost aplikace ePodatelna.


Odstávka aplikace InfoDokument (03.10.2019)
Ve středu 9.10.2019 od 17:00 do 20:00 bude provedena technologická odstávka aplikace InfoDokument. Během odstávky nebude aplikace InfoDokument funkční.


Plánovaná odstávka (18.09.2019)
V sobotu 21.9.2019 od 8:00 do 14:00 bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny a aplikace InfoDokument.


Technologická odstávka ePodatelny (17.09.2019)
Dnes 17.9.2019 od 19:00 do 22:00 bude provedena technologická odstávka ePodatelny. Během odstávky nebude ePodatelna funkční.


Odstávka aplikace InfoDokument (05.08.2019)
Dne 6.8.2019 od 17:00 do 18:00 bude provedena technologická odstávka systému InfoDokument. Během odstávky nebude přístup do aplikace funkční.


Plánovaná odstávka (24.07.2019)
V úterý 6.8.2019 od 19:00 do 21:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost aplikace ePodatelna.


Nová verze EPR 32-a (27.06.2019)
Dne 19.6.2019 byla vystavena nová verze PDF formuláře EPR 32-a.
V nové verzi jsou zapracovány tyto úpravy:
- formulář obsahuje repo sazbu stanovenou ČNB platnou od 3.5.2019.
Nové XSD (EPR_32.XSD) bylo rozšířeno o element "datum_podpisu". (XSD je určeno pro uživatele, kteří chtějí zasílat automatizovaně velké množství podání.)


Plánovaná odstávka (18.06.2019)
Ve středu 19.6.2019 od 17:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost aplikace ePodatelna.


Nová verze EPR 32-a (12.06.2019)
Dne 19.6.2019 večer bude vystavena nová verze formuláře EPR 32-a. Příjem verze 31 bude ukončen 19.6.2019 v 15:00. Po ukončení tohoto příjmu nebude možné verzi 31 v aplikaci ePodatelna zpracovat a při jeho odeslání bude podateli zaslána informace o špatné verzi formuláře. Novou verzi EPR 32-a bude možno odesílat 19.6.2019 od 22:00.
V nové verzi jsou zapracovány tyto úpravy:
- formulář obsahuje repo sazbu stanovenou ČNB platnou od 3.5.2019.
Nové XSD, které bylo rozšířeno o element "datum_podpisu", je ke stažení již nyní zde. (XSD je pouze definice datové struktury formuláře, nejedná se o formulář.)


Technologická odstávka ePodatelny (12.06.2019)
Ve dnech 15.6.2019 od 12:30 do 16.6.2019 15:00 bude provedena technologická odstávka ePodatelny. Během odstávky nebude ePodatelna funkční.


Upozornění pro podatele využívající PDF formuláře (03.06.2019)
Dne 1.6.2019 byly vystaveny nové verze formulářů Přihláška pohledávky (5-a), Návrh na povolení oddlužení (4-a), Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona (3-a) a Zpráva pro oddlužení (3-a), které obsahují změnu datové struktury (XSD) formuláře (v souvislosti s novelou insolvenčního zákona a jiných právních předpisů, zák. č. 31/2019 Sb.).
Nové formuláře i XSD je možno stáhnout na obvyklém místě v sekci Formuláře ke stažení pro veřejnost, Formuláře pro insolvenční správce a Aktuální XSD.


Upozornění pro podatele využívající PDF formuláře (15.05.2019)
Ode dne 1.6.2019 jsou platné nové verze formulářů Přihláška pohledávky (5-a), Návrh na povolení oddlužení (4-a), Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona (3-a) a Zpráva pro oddlužení (3-a) se změněnou datovou strukturou (XSD) formuláře (v souvislosti s novelou insolvenčního zákona a jiných právních předpisů, zák. č. 31/2019 Sb. platnou od 1.6.2019).
- Nové XSD formuláře Přihláška pohledávky je možno stáhnout zde.
- Nové XSD formuláře Návrh na povolení oddlužení je možno stáhnout zde.
- Nové XSD formuláře Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona je možno stáhnout zde.
- Nové XSD formuláře Zpráva pro oddlužení je možno stáhnout zde.


Upozornění na výměnu certifikátu ePodatelny (15.04.2019)
Z důvodu vypršení platnosti certifikátu, kterým jsou Podatelnou podepisovány dokumenty a též formuláře vygenerované webovou službou A2, došlo dne 15.4.2019 ve 13:00 hodin k jeho výměně. Podání, která jsou takto vygenerovaná, se kontrolují při příjmu i na platnost a správnost tohoto certifikátu. V případě, že se po této výměně pošle dříve vygenerovaný formulář, bude ePodatelnou označen za nevalidní. Pro bezchybné odeslání je tedy nutno znovu vygenerovat formulář, který bude již podepsán novým certifikátem Podatelny.


Upozornění pro podatele využívající PDF formuláře (27.03.2019)
Dne 26.3.2019 ve 20.00 hod. byla nasazena úprava vyhodnocování el. podpisů u podání. Email o chybném podpisu je nyní podateli odesílán opět pouze v oprávněných případech.


Upozornění pro podatele využívající PDF formuláře (22.03.2019)
Na základě hlášení podatelů bylo zjištěno, že v některých případech dochází k nesprávnému vyhodnocení el. podpisu na PDF formuláři, kdy podpis je vyhodnocen jako neplatný s odůvodněním, že dokument byl po podpisu změněn. Nastalou situaci urgentně řešíme s ext. dodavatelem systému pro vyhodnocování podpisů.


Plánovaná odstávka aplikací ePodatelna a InfoDokument (13.03.2019)
Ve středu 20.3.2019 bude od 17:00 do 20:00 provedena technologická odstávka aplikací ePodatelna a InfoDokument. Během odstávky nebudou uvedené aplikace funkční.


Plánovaná odstávka (05.02.2019)
Dnes 5.2.2019 mezi 18:00 až 21:00 hod. může z důvodu plánované technické údržby docházet k výpadkům aplikace ePodatelna.


Nová verze EPR 31-b (05.02.2019)
Dnes 5.2.2019 bude vystavena nová verze formuláře EPR 31-b.
V nové verzi jsou zapracovány tyto úpravy:
- vstupní formulář nově obsahuje historické repo sazby stanovené ČNB, včetně těch platných od 27.9.2018 a 2.11.2018.
Starší verzi formuláře 31-a je možné i nadále odesílat.
Novou verzi formuláře 31-b bude možné odesílat 5.2.2019 od 21:00.


Plánovaná odstávka (10.12.2018)
Ve středu 12.12.2018 od 17:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost aplikace ePodatelna.


Nová verze formuláře EŽOPEX 16-e (10.12.2018)
Dne 12.12.2018 bude vystavena nová verze formuláře EŽOPEX 16-e. Ve formuláři bylo upraveno pole popis povinnosti v bloku Vymáhaná povinnost na velikost až 40.000 znaků. Bylo upraveno i příslušné XSD.
Starší verzi formuláře 16-d je možno i nadále zasílat.


Nová verze formuláře NOT2 3-e (10.12.2018)
Dne 12.12.2018 bude vystavena nová verze formuláře NOT2 3-e - Předkládací zpráva k rozhodnutí o opravném prostředku. Ve formuláři byl opraven překlep ve statickém textu na konci formuláře. Starší verzi formuláře 3-d je možno i nadále zasílat.


Plánovaná odstávka (19.10.2018)
V sobotu 20.10.2018 od 09:00 do 10:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost aplikace ePodatelna.


Plánovaná odstávka (05.10.2018)
Ve středu 10.10.2018 od 17:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost aplikace ePodatelna.


Nová verze EPR 31-a (05.10.2018)
Dne 10.10.2018 bude vystavena nová verze formuláře EPR 31-a.
V nové verzi jsou zapracovány tyto úpravy:
- v bloku C) Předmět - právo na zaplacení peněžité částky u zákonného úroku z prodlení ve variantě rozepisovaných výší úrokových sazeb pro jednotlivá pololetí byl navýšen povolený počet těchto pololetí z 20 na 40.
- na tlačítku [Generuj petit] a při podepisování formuláře byla přidána kontrola, zda vygenerovaný petit nepřesahuje 20.000 znaků.
- vstupní formulář nově obsahuje historické repo sazby, včetně těch platných od 28.6.2018, 3.8.2018 (vyjma repo sazby stanovené ČNB dne 26.9.2018).
Starší verzi formuláře 30 již nebude možné odesílat.
Novou verzi formuláře 31-a bude možné odesílat od 10.10.2018 od 22:00.


Nová verze Java SE (25.09.2018)
Z důvodu nekompatibility Java Appletů nové verze Javy s ePodatelnou hrozí, že se podání vůbec neodešle. Upozorňujeme uživatele, aby verzi Java SE 11 a vyšší neinstalovali. Ke správnému odeslání podání je nutno mít nainstalovanou verzi Java 8.
Více viz vyjádření Oracle http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/javaclientroadmapupdate2018mar-4414431.pdf.


Technologická odstávka aplikací ePodatelna a InfoDokument (17.08.2018)
Dne 18.8.2018 od 9:00 do 10:00 bude provedena technologická odstávka systému ePodatelna a systému InfoDokument. Během odstávky nebude přístup do aplikací funkční.


Plánovaná odstávka (08.06.2018)
Ve středu 20.6.2018 od 17:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.


Důležité upozornění - výměna certifikátu ePodatelny (28.03.2018)
Z důvodu vypršení platnosti certifikátu, kterým jsou podepisovány formuláře vygenerované webovou službou A2, dojde dne 29.3.2018 od 18:00 do 20:00 hodin k jeho výměně. Podání, která jsou takto vygenerovaná, se kontrolují při příjmu i na platnost a správnost tohoto certifikátu. V případě, že se po této výměně pošle dříve vygenerovaný formulář, označí se za nevalidní.
V rámci bezproblémové výměny certifikátu a času na zpracování již došlých podání, prosíme o ukončení posílání a generování formulářů dne 29.3.2018 do 17:30 hodin. Doporučujeme znovu generovat a odesílat až po 20:00.

Plánovaná odstávka (27.03.2018)
Ve středu 4.4.2018 od 17:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.


Odstávka aplikace InfoDokument (27.03.2018)
Ve středu 4.4.2018 bude od 18:00 do 22:00 provedena technologická odstávka aplikace InfoDokument. Během odstávky nebude aplikace InfoDokument funkční.


Nová verze EPR 30-b (27.03.2018)
Dne 4.4.2018 bude vystavena nová verze formuláře EPR 30-b.
V nové verzi je zapracována tato oprava:
- ve vstupním formuláři byla opravena vada, která v ojedinělých případech vyhodnotila podepsaný formulář jako změněný po podpisu.
Starší verzi formuláře 30-a již nedoporučujeme zasílat.


Plánovaná odstávka (16.02.2018)
Ve středu 21.2.2018 od 19:00 do 22:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.

Nová verze EPR (16.02.2018)

Dne 21.2.2018 bude vystavena nová verze formuláře EPR 30-a.
V nové verzi je zapracována tato úprava:
- vstupní formulář bude obsahovat všechny historické repo sazby, včetně těch platných od 4.8.2017, 3.11.2017 a 2.2.2018.
Starší verzi formuláře 29 již nebude možné odesílat.
Novou verzi formuláře 30-a bude možné odesílat od 21.2.2018 od 22:00.Technologická odstávka aplikace InfoDokument (11.01.2018)
Od 16.1.2018 do 21.1.2018 bude provedena technologická odstávka aplikace InfoDokument. Během odstávky nebude aplikace InfoDokument funkční.

Plánovaný výpadek (11.01.2018)
Ve středu 17.1.2018 od 17:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.

Nová verze EPR (11.01.2018)
Dne 17.1.2018 bude vystavena nová verze formuláře EPR 29-c.
V nové verzi jsou zapracovány tyto úpravy:
- oprava zobrazování pole Týká se (v bloku C) s výběrem hodnot (úprava se týká Návrhů na vydání EPR podávaných na okresní soudy).

Verzi formuláře 29-b je možno nadále odesílat.
V případě odeslání starší verze formuláře EPR může dojít k chybnému ověření podpisů. Proto doporučujeme používat verzi 29-c.


Plánovaný výpadek (13.12.2017)
Dne 13.12.2017 od 18:00 do 20:00 hod. proběhne technologická odstávka aplikace ePodatelna. Děkujeme za pochopení.

Plánovaný výpadek (01.11.2017)
Ve středu 1.11.2017 od 17:00 do 18:00 hod bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.

Plánovaný výpadek (25.10.2017)
V pátek 27.10.2017 od 17:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny. Předpokládané ukončení odstávky je 28.10.2017 v 9:00 hod.

Plánovaný výpadek (20.10.2017)
Ve středu 25.10.2017 od 17:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.

Upozornění (13.10.2017)
Odstávka ePodatelny plánovaná na 13.10.2017 bude z technických důvodů přesunuta na jiný termín. Termín odstávky bude ještě upřesněn.

Plánovaný výpadek (10.10.2017)
V pátek 13.10.2017 od 17:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny. Předpokládané ukončení odstávky je 14.10.2017 v 8:00 hod.

Nové verze formulářů (26.09.2017)

Dne 25.10.2017 budou vystaveny nové verze formulářů:
- Přihláška pohledávky 3-h
- Návrh na vydání EPR 29-b
- Žádost exekutora k pověření provedení exekuce 16-d
- Předložení pravomocně skončené věci 3-e
- Předkládací zpráva k rozhodnutí o OP 3-d
- Předložení návrhu rozhodnutí soudu 3-d
Formuláře budou změněny s ohledem na zabezpečení veřejné podatelny.
Stávající verze formulářů bude možné odesílat do 25.10.2017 do 15:00. Nové verze formulářů bude možné odesílat od 25.10.2017 od 22:00.Změna webových služeb (26.09.2017)

Bylo provedeno nastavení zabezpečeného protokolu https pro komunikaci s veřejnou podatelnou.
Po odstávce veřejné podatelny 25.10.2017 bude nutné používat zabezpečený protokol. V rámci provedené distribuce bude nastaveno automatické přesměrování z http na https. Zabezpečenou komunikaci je možné využívat již nyní.Plánovaný výpadek (29.06.2017)
V pátek 30.6.2017 od 18:00 do 22:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby (distribuce nových el. PDF formulářů dle novely IZ k 1.1.2017) přerušena funkčnost ePodatelny.

Plánovaný výpadek (26.06.2017)
Ve středu 28.6.2017 od 17:00 do 22:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.

XSD pro EPR verze 29 (19.06.2017)
Nové XSD pro EPR verze 29, jejíž vystavení je naplánovano ke dni 28.6.2017, je ke stažení zde.
XSD je pouze definice datové struktury formuláře, nejedná se o formulář.

Nová verze EPR (19.06.2017)
Dne 28.6.2017 bude vystavena nová verze formuláře EPR 29-a.
Příjem verze 28 bude ukončen 28.6.2017 v 15:00. Po ukončení tohoto příjmu nebude možné verzi 28 v aplikaci zpracovat a při jeho odeslání bude podateli zaslána informace o špatné verzi formuláře.
Novou verzi EPR 29-a bude možné odesílat od 28.6.2017 od 22:00.
V nové verzi bude upraveno:
V bloku A) Soud, kterému je návrh určen
- na poli Odůvodnění věcné příslušnosti je změněn seznam hodnot.
- je odstraněno pole Upřesnění pro odůvodnění věcné příslušnosti. Díky tomu se změnila i struktura dat.
XSD pro verzi 29-a bude vystaveno v Novinkách ePodatelny v pondělí 19.6.2017.

Plánovaný výpadek (05.05.2017)
Dnes 5.5.2017 od 18:00 do 20:00 bude provedena technologická odstávka ePodatelny. Během odstávky nebude aplikace funkční.

Důležité upozornění - výměna certifikátu ePodatelny (10.04.2017)
Z důvodu vypršení platnosti certifikátu, kterým jsou podepisovány formuláře vygenerované webovou službou A2, dojde dne 12.4.2017 od 18:00 do 20:00 hodin k jeho výměně. Podání, která jsou takto vygenerovaná, se kontrolují při příjmu i na platnost a správnost tohoto certifikátu. V případě, že se po této výměně pošle dříve vygenerovaný formulář, označí se za nevalidní.
V rámci bezproblémové výměny certifikátu a času na zpracování již došlých podání, prosíme o ukončení posílání a generování formulářů dne 12.4.2017 do 17:30 hodin. Doporučujeme znovu generovat a odesílat až po 20:00.

Plánovaný výpadek (14.03.2017)
Ve středu 22.3.2017 od 17:00 bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny. Funkčnost bude obnovena nejpozději do 23.3.2017 do 06:00.

Plánovaný výpadek (10.03.2017)
Ve středu 15.3.2017 od 17:00 do 22:00 hod. bude z důvodu plánované technické údržby přerušena funkčnost ePodatelny.

Plánovaný výpadek (09.02.2017)
Dnes 9.2.2017 od 17:00 do 18:00 bude provedena technologická odstávka ePodatelny. Během odstávky nebude aplikace funkční.

Nová verze formuláře EPR (16.06.2016)
Dne 15.6.2016 ve 20:00 byla vystavena nová verze formuláře Návrh na vydání EPR verze 28-d.
Ve formuláři a v XSD bylo zvětšeno pole Účet z 50 znaků na 60.
Ostatní verze formuláře 28-x je možno nadále odesílat.

Nová verze formuláře pro soudní komisaře (17.03.2016)
Dne 16.3.2016 ve 20:00 byla vystavena nová verze formuláře Předložení pravomocně skončené věci verze 3-d.
Na formulář byla přidána kontrola povinnosti pole Právní moc u výroku. Pokud je vyplněno pole Text výroku, musí být zároveň vyplněno pole Právní moc u výroku.
Ostatní verze formuláře 3-x je možno nadále odesílat.

Nová verze formuláře EPR (17.12.2015)
Dne 16.12.2015 ve 20:00 byla vystavena nová verze formuláře Návrh na vydání EPR verze 28-c.
Ve formuláři je upraveno pole pro periodu splátek v bloku Úrok/poplatek z prodlení pro import dat do formuláře odesílaný prostřednictvím webových služeb.
Pokud je vyplněno v XML datech způsobem jinak, do PDF formuláře lze data naimportovat a pole je na formuláři zobrazeno.
Ostatní verze formuláře 28-x je možno nadále odesílat.

Informování o změnách (26.08.2015)
V souvislosti s ukončením podpory Java appletů u internetového prohlížeče Google Chrome, nemusí některé funkcionality těchto stránek korektně fungovat. Proto doporučujeme použití jiného internetového prohlížeče. Současně se omlouváme za případné komplikace.

Nová verze formulářů pro soudní komisaře (27.06.2014)
Dne 27.6.2014 ve 14:00 byla vystavena nová verze formulářů pro soudní komisaře 3-c.

Na formulářích Předložení pravomocně skončené věci (PDF) a Předkládací zpráva k rozhodnutí o opravném prostředku (PDF) byla provedena úprava pole pro číslo listu (druhé pole za polem "č.j."). Uživatel může do pole zapsat pouze číslice 0-9 (max. 5 číslic). Do pole nelze zapsat jiné znaky (čárku, pomlčku, písmeno...).
Na všech formulářích (včetně Předložení návrhu rozhodnutí soudu (PDF)) byla provedena úprava polí pro vkládání příloh tak, že nelze přiložit přílohu s názvem delším než 50 znaků (včetně přípony). Pokud je taková příloha vložena, uživatel je upozorněn hláškou a je nutno přílohu z formuláře odebrat, upravit její název a pak znovu přiložit s upraveným názvem. Jinak nelze dokument podepsat.

Ostatní verze formuláře 3-x je možné nadále odesílat, ale při chybném zápisu do pole číslo listu nebo přiložení chybné přílohy může dojít k chybě při zpracování podání v koncové aplikaci.
Proto doporučujeme používat verzi 3-c.

Nová verze formuláře EŽOPEX (19.06.2014)
Dne 18.6.2014 byla vystavena nová verze formuláře EŽOPEX 16-c. Ostatní verze formuláře 16-x je možné nadále odesílat.
Byla odstraněna povinnost vyplnění pole Datum narození u fyzických osob vystupujících v rolích Oprávněný a Povinný.

Chybné generování PDF webovou službou (18.08.2011)
Produkt třetí strany, který zajišťuje import příloh do generovaného formuláře webovou službou A, neumí zpracovávat přílohy, které mají název končící na "_<cislo>".
Prosím vyvarujte se takto tvořených názvů. Požadavky na vygenerování PDF s takto vytvořenými přílohami skončí v chybě.
Názvem přílohy se rozumí název souboru bez přípony.

Informování o změnách (10.05.2011)
V případě, že chcete být informováni o novinkách v ePodatelně e-mailem, zašlete kontaktní e-mailovou adresu na epodotazy@msp.justice.cz.

Zpět do aplikace